Axudas do Igape Galicia Exporta Empresas

Esta empresa foi beneficiaría dunha axuda do programa Galicia Exporta Empresas. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego, e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presencia de empresas galegas nos mercados internacionais.